Artykuły

rok szkolny 2011/2012

 

Adaptacja dziecka w przedszkolu, pomocne wskazówki - mgr Leszek Spychalski

 

Co utrudnia skuteczną adaptacje - mgr Leszek Spychalski

 

Praca z dzieckiem w domu rodzinnym - mgr Renata Pieczka

 

Kinezjologia Edukacyjna- charakterystyka metody - mgr Renata Pieczka

 

Jak dbać o głos? - mgr Katarzyna Dereżyńska

 

 

rok szkolny 2010/2011

Co to jest ADHD  i jak się objawia? - mgr L. Spychalski


Potrzeby osób niepełnosprawnych - mgr Leszek Spychalski

 

Co utrudnia skuteczną adaptacje - mgr Leszek Spychalski


Dlaczego warto czytać bajki? - mgr Małgorzata Kuberacka


Dlaczego mnie nie słuchasz? - mgr Małgorzata Kuberacka


Wychowanie baz klapsów! - mgr Małgorzata Kuberacka

 

Jak pomóc dziecku pokonać nieśmiałość? - mgr Grażyna Torzewska

Kiedy krytykujesz dziecko - mgr Grażyna Torzewska

 

Trema - mgr  Grażyna Torzewska


Potrzeby dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami - mgr Iwona Woczyńska


Podstawowe potrzeby psychiczne dziecka - mgr Iwona Woczyńska

 

Jak rozmawiać z nastolatkiem? - mgr Michalina Kozanecka-Kmieciak

Bezpieczne surfowanie - mgr Michalina Kozanecka-Kmieciak

Narkotyki? Czy to nasz problem?

Abecadło ucznia z dysleksją - mgr Urszula Meller

Diagnoza - mgr Urszula Meller

System pomocy edukacyjno - terapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową - mgr Urszula Meller


Symptomy dysleksji rozwojowej na I etapie edukacji (kl. I-III) - mgr Urszula Meller


Zasady uczenia się młodzieży dyslektycznej - mgr Urszula Meller


Zasady postępowania z uczniem dyslektycznym - mgr Urszula Meller


Jakie objawy są podstawą rozpoznawania dysgrafii? - mgr Urszula Meller


Kryteria odróżniające dzieci z trudnościami  o charakterze dyslektycznym od innych źle czytających - mgr Urszula Meller


Zasady postępowania  rodziców  wobec  dziecka  mającego  trudności  edukacyjne - mgr Urszula Meller


Stopnie ubytku słuchu i ich konsekwencje dla rozwoju mowy dziecka oraz związek z trudnościami szkolnymi - mgr Urszula Meller


Prawa ucznia dyslektycznego w świetle przepisów - mgr Anna Wolicka


Wskazania do pracy z uczniem dyslektycznym w klasie - mgr Anna Wolicka


Jak zachowuje się dziecko, które zostało wykorzystane seksualnie? - mgr Anna Wolicka

 

Niepowodzenia szkolne - mgr Renata Pieczka

 

Uczeń zdolny - mgr Renata Pieczka

Potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami - mgr Katarzyna Dereżyńska


Jak mówić do malucha? - mgr Katarzyna Dereżyńska


Co z tym R ? - mgr Katarzyna Dereżyńska


Wady wymowy i ich wpływ na niepowodzenia w szkole - mgr Katarzyna Dereżyńska


Moje dziecko się jąka…? - mgr Katarzyna Dereżyńska

 

Rodzic - logopeda - mgr Danuta Finke

 

Samouszkodzenia - mgr Danuta Finke

​